Welcome/Välkommen till forskningspolitik

Welcome to Ulf Sandström's page on the net with research policy papers and reports, link to my blog and a series of documents. At the moment I am researcher at Orebro University, Gender Studies, and the KTH Royal Institute of Technology, Department of Industrial Engineering and Management (INDEK).

I'm aligned with the H2020 financed project GEDII – Gender Diversity Impact – Improving research and innovation through gender diversity

Välkommen till Ulf Sandströms sida på nätet med forskningspolitiska artiklar och rapporter, länk till min blogg och en rad dokument. Arbetar som forskare vid Örebro universitet samt vid KTH institutionen för industriell ekonomi och organisation.

Phone: +46 (0)708 137376 or +46 (0)8 790 9810

Nytt på Twitter


  • Exakt så, detta är min huvudsakliga invändning: med varje rektor följer ett särskilt entourage med sin idiosynkrasi… https://t.co/ptjgnVCfIf


  • Frontiers, ett av de större OA-konglomeraten med OA-tidskrifter i snart sagt alla områden och med starka ekonomiska… https://t.co/Fe8xmMddM5


  • Skriv under! https://t.co/5kro0lgPXg