Om Forskningspolitik

Docent Ulf Sandström är universitetslektor vid Linköpings universitet. Inriktad på forskningspolitiska studier, finansierings- och publiceringsanalyser samt strukturfrågor inom universitetsvärlden. Området "forskningens politik och ekonomi" är min specialitet även om bibliometri tillkommit under senare år.

Startade 1997 Arbetsgruppen för forskningspolitiska studier i Linköping. Flyttade år 2000 denna verksamhet till Institutet för studier av utbildning och forskning (SISTER). Vid SISTER forskningsledare och ansvarig för forskningsprogrammet ”Det nya forskningslandskapet”. Arbetade 2003-2005 som analytiker vid Vetenskapsrådet.

Vid sidan av tar jag ibland på mig mindre uppdrag som konsult/fristående utredare/analytiker med inriktning på forskningspolitiska studier, finansierings- och publiceringsanalyser samt aktuella frågor inom universitetsvärlden; särskilt publiceringsundersökningar.

Bland arbeten om forskningspolitik märks rapporten Hans Excellens (2010), böckernaForskningsstyrning och anslagspolitik (1997), Forskningspolitisk inblick (1999) samtUniversitetets värden (2000), Det nya forskningslandskapet (2002) och Tvärvetenskap – en analys (2005). Utöver detta har jag publicerat ett stort antal artiklar, rapporter och debattinlägg.