Dokument


Statskunskapen, ideologierna och den politiska verkligheten

Är det möjligt att nå sann kunskap om den politiska verkligheten eller misslyckas varje sådant försök på grund av att även forskarna påverkas av sina personliga värderingar? Hur arbetar den moderna statskunskapen för att bemästra denna problematik. Med Leif Lewins medgivande kan forskningspolitik.se härmed bidra med en scannad kopia av författarens installation som skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet den 6 oktober 1972.

Bibliometrically disciplined peer review: on using indicators in research evaluation

Peter van den Besselaar, Ulf Sandström Evaluation of research uses peer review and bibliometrics, and the debate about their balance in research evaluation continues. Both approaches have supporters, and both approaches are criticized. In this paper, we describe an interesting case in which the use of bibliometrics in a panel-based evaluation of a mid-sized university was systematically tried out. The case suggests a useful way in which bibliometric indicators can be used to inform and improve peer review and panel-based evaluation. We call this ‘disciplined peer review’, and disciplined is used here in a constructive way: Bibliometrically disciplined peer review is more likely to avoid the subjectivity that often influences the outcomes of the peer and panel review-based evaluation.

Replik till Bo Malmberg: Sammanhanget ger underlaget för slutsatserna

Ulf Sandström Bo Malmberg kritiserar användandet av osäker statistik i debattartikeln ”Lägg ner forskningsrådet för universitetens bästa” i DN. Ulf Sandström, en av dem som skrev debattartikeln, menar dock att redan en svagt negativ korrelation mellan typ av finansiering och effektivitet pekar mot att forskningsrådens stöd i sig inte leder till bättre forskning.

Lägg ner forskningsråden för universitetens bästa

Ulf Sandström, Patrik Hall Vetenskapsrådet, Formas och Forte leder inte till att svenska universitet får högre kvalitet i forskningen. Mycket talar i stället för att rådssystemet leder till våldsam ineffektivitet för den svenska forskningen. Det är dags att utveckla en tillitsbaserad styrning och låta universitet och högskolor visa sig från sin bästa sida, skriver Patrik Hall och Ulf Sandström.

Meritokrati - för de svagas skull

Agnes Wold Artikel i DN 26 april 2002

GEDII Online discussion

Jörg Müller, Ulf Sandström The GEDII project carried out a survey across 16 European countries, capturing 1357 individual responses distributed over 159 R&D teams. The overall design of this research project is unique in that survey responses at the team level are combined with established performance measures, i.e. bibliometric publication counts retrieved from Web of Science. This online discussion will address the main results of the survey as well as discussing alternatives to existing performance measures from a gender perspective.

Funding, evaluation, and the performance of nationalresearch systems

Ulf Sandström, Peter van den Besselaar Understanding the quality of science systems requires international comparative studies, which are difficult because of the lack of comparable data especially about inputs in research. In this study, we deploy an approach based on change instead of on levels of inputs and outputs: an approach that to a large extent eliminates the problem of measurement differences between countries. We firstly show that there are large differences inefficiency between national science systems, defined as the increase in output (highly cited papers) per percentage increase in input (funding). We then discuss our findings using popular explanations of performance differences: differences in funding systems (performance related or not), differences in the level of competition, differences in the level of university autonomy, and differences in the level of academic freedom. Interestingly, the available data do not support these common explanations. What the data suggest is that efficient systems are characterized by a well-developed ex post evaluation system combined with considerably high institutional funding and relatively low university autonomy (meaning a high autonomy of professionals). On the other hand, the less efficient systems have a strong ex ante control, either through a high level of so-called competitive project funding,or through strong power of the university management. Another conclusion is that more and better data are needed.

En kalkyl över vilka löner som kan betalas över basanslagen

Ulf Heyman Kan fast anställda vid universiteten finansieras med rådens resurser?

Onda cirklar hindrar forskande kvinnor

Maria Gunther Två år i rad har Nobelprisen bara gått till män. Finansieringssystem hindrar forskande kvinnor att nå ledande positioner och få publicera betydande artiklar, och skillnaderna ser likadana ut som på 1960-talet, enligt en ny rapport. (innehåller bl a intervju med Ulf Sandström)

Kvinnor missgynnas systematiskt

Allan Eriksson Sex procent av de mest aktiva forskarna producerar lika mycket som de övriga 94 procenten. Av de mest produktiva är nära en tredjedel kvinnor. Men excellenssatsningarna som ska stödja Sveriges toppforskning går nästan uteslutande till manliga huvudsökande. – Kvinnor tenderar att hamna i en ond cirkel som förstärker föreställningar om att kvinnor är sämre forskare, säger Ulf Sandström, som tillsammans med Agnes Wold har slutfört en stor studie om jämställdhet inom akademin.