Dokument


Gender and Research Quality

Ulf Sandstrom

Macroclasses

Ulf Sandstrom

Slutrapport Mistra

Lena Marcusson Lena Marcusson, prof i juridik vid Uppsala universitet, har granskat MISTRAs rutiner med anledning av den kritik som Bo Rothstein riktade i DN 5/6 2006.

Att verka i det nya forskningslandskapet

Enrico Deiaco

SISTER förstatligat?