Funding by evaluation and the effect on performance: Considerations on “the competitive regime”

Ulf Sandström, Peter van den Besselaar Presentation in Hannover at a seminar on governance of research, invited på DZHW in Hannover.

Rättvis bibliometri

Ulf Sandstrom Denna presentation visar hur nya bibliometriska metoder löser de problem som gjort att många betraktat publiceringanalyser som svåra att använda. Äpplen och päron behöver inte blandas hur som helst. Citeringsgraden kan fältnormaliseras.

One more time - Nordic performance

Ulf Sandstrom Presentation at the 10th Nordic Workshop on Bibliometrics Sept 22-23, 2005. The discussion is about how to measure national performance with bibliometric indicators.

Tvärvetenskap

Ulf Sandstrom Tvärvetenskapliga arbetsmetoder ser ut att genomsyra stora delar av dagens forskning. Hur ta till vara dessa möjligheter? Vilka är drivkrafterna och vilka är formerna?