Studier


Svensk forskningsfinansiering: inriktning och styrning (reviderad version)

Rapporten från 2004 har åter blivit aktuell och presenteras här i en reviderad version. Förutom språkliga korrigeringar har figurer och diagram justerats i enlighet med de uppdateringar och korrigeringar som gjorts av SCB, HsV och VR.

större än du nånsin kunde tro...: om forskningsinstituten i Sverige

Ulf Sandström En kritisk uppgörelse med den svenska debatten om forskningsinstitut.

Toolbox for bibliometric analysis and visualisation of research groups

This paper consists of a proposed toolbox for bibliometric analysis of research groups. There are three parts of the toolbox:<BR><BR>• Firstly, a method for bibliometric identification of papers by members of the research group; <BR>• Secondly, a method for bibliometric analysis of papers using normalized field indicators;<BR>• Thirdly, a method for visualization of collaborations and intellectual spaces.<BR>

Gothenburg University 2005 Bibliometric Analysis and Visualization

This paper gives a bibliometric analysis of research groups at Gothenburg University that were nominees for the Linné and Berzelius competition in 2005/2006.

ChalmersUniv Technol 2005 Bibliometric Analysis and Visualization

This paper gives a bibliometric analysis of research groups at Chalmers that were nominees for the Linné and Berzelius competition.

The Missing Sector: Reserach Institutes in Sweden

Uppsats om de svenska forskningsinstituten och deras bibliometriska identifiering

Research Institutes and Universities: Does Collaboration Pay?

Poster vid vid 11th ISSI-conference 2005 Stockholm.

Tvärvetenskap - en analys

Tvärvetenskap har under ett kvartssekel varit en framträdande forskningspolitisk fråga. Den här rapporten består av ett antal undersökningar som visar att tvärgående forskning ofta ger vetenskapen dynamiska möjligheter. Rapporten kan laddas ned, eller köpas som bok, från www.vr.se.

Vetenskapliga publiceringar

En kort rapport till SCB som de har använt i Översikts-PM för 2005 [UF16SM0501]. Ger en sammanfattande bild av hur svensk forskning står sig i jämförelse med andra länder.

Tvärvetenskap - ett spel med höga insatser och höga vinster

Artikel publicerad i tidskriften P&T Praktik och teori: en tidskrift från Malmö högskola nr 02/2005.