Studier


ChalmersUniv Technol 2005 Bibliometric Analysis and Visualization

This paper gives a bibliometric analysis of research groups at Chalmers that were nominees for the Linné and Berzelius competition.

The Missing Sector: Reserach Institutes in Sweden

Uppsats om de svenska forskningsinstituten och deras bibliometriska identifiering

Research Institutes and Universities: Does Collaboration Pay?

Poster vid vid 11th ISSI-conference 2005 Stockholm.

Tvärvetenskap - en analys

Tvärvetenskap har under ett kvartssekel varit en framträdande forskningspolitisk fråga. Den här rapporten består av ett antal undersökningar som visar att tvärgående forskning ofta ger vetenskapen dynamiska möjligheter. Rapporten kan laddas ned, eller köpas som bok, från www.vr.se.

Vetenskapliga publiceringar

En kort rapport till SCB som de har använt i Översikts-PM för 2005 [UF16SM0501]. Ger en sammanfattande bild av hur svensk forskning står sig i jämförelse med andra länder.

Tvärvetenskap - ett spel med höga insatser och höga vinster

Artikel publicerad i tidskriften P&T Praktik och teori: en tidskrift från Malmö högskola nr 02/2005.

A Decade after Hicks & Katz: Interdisciplinary Research Re-Examined

Following the innovative method from the SPRU-paper by Hicks & Katz in 1996 we investigate different aspects of the interdisciplinary trends in Europe. The paper uses Thomson/ISI-data covering the period from 1982-2003. The trend towards multi- and interdisciplinarity in the natural, medical and technological sciences is growing stronger over time. In our analysis we use number of publications and citations in different areas of research, countries, sectors and universities. This gives an overall picture of interdiscplinarity as a phenomenon. Detailed Swedish data is used as a case study. The paper concludes with a short discussion on interdisciplinarity and research level.

Behovsstyrd forskning är ingen patentlösning

Artikel publicerad i Dagens Industri, debattsidan. I korta ordalag formuleras här den forskningspolitiska grundvalen för Vetenskapsrådet.

The Missing Sector: Research Institutes in Sweden Lost and Found through Bibliometrics

Ulf Sandström, Daniel Wadskog This paper starts in the discussion on whether there are institutes at all in Sweden. We identify 79 research institutes and describe them with information from three bibliometric databases. Through scientometric analysis some aspects of research institute activities are analysed and a comparison between collaborative and non-collaborative articles, with academic partners only, is performed. The conclusion is that there is a great potential for improvement through increased academic collaboration.

Vänskapskorruption bakom hyllning till Riksbanksfonden

Ulf Sandström Artikel publicerad på DN-debatt med anledning av en utvärdering av Riksbankens jubileumsfond. Artikeln gav upphov till en diskussion som kan följas på www.dn.se/debatt