Studier


Springboard or Stumbling Block? Can Research Councils Promote Scientific Excellence without Gender Bias?

This paper is a chapter in the study Gender and Excellence in the Making (EUR 2122) publ in 2004.

Svensk forskningsfinansiering - inriktning och styrning

En rapport om hur den svenska forskningsstatistiken har misshandlats och utnyttjats. Här ges också terminologiska förslag till hur vi bör förstå forskningspolitiska grundtermer.

Forskningsfinansiering genom regional samverkan

En rapport om hur de regionala högskolorna finansierar sin forskning. Förutom statsmedel är det tydligt att kommuner/landsting och företag är oerhört viktiga finansiärer.

Tvärvetenskap med förhinder

Ulf Sandström Publicerad i Vägar till kunskap. Några aspekter på humanvetenskaplig och annan miljöforskning. L. J. Lundgren (red.) Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Förlag Symposion 2003. I uppsatsen presenteras en undersökning av hur Mistra har hanterat frågan om tvärvetenskap. Ett resultat är att debatten om tvärvetenskap lett till en överdrivet administrativ styrning av forskning.

Eftertankar om forskningspolitik

Ulf Sandström Denna uppsats behandlar några drag i vetenskapernas kognitiva och sociala organisering och vad det kan betyda på arkitekturforskningens område. Ursprunget till uppsatsen är ett föredrag hållet vid stiftelsen Arkus årsstämma 2003. En kortversion är publicerad i Arkus verksamhetsberättelse.

Företagens finansiering av universitetsforskning

En uppsats om hur svenska och utländska företag finansierar forskning vid svenska lärosäten. Arbetet bygger på SCB-data som har en del brister.

Fel om forskningens kvalitet

Debattartikel publicerad i Dagens Forskning i maj 2003. Bitvis är inlägget onödigt polemiskt, men i stort sett var tankegången riktig. Olle Persson svarade i ett följande nummer av den sorgligen nedlagda DF.

Regional samverkan och forskningsfinansiering: Studier i de nya universitetens och högskolornas ekonomi

Ulf Sandström Paper to the conference HSS 03 - Universities and Society Collaboration. Karlskrona BTH Blekinge Tekniska Högskola May 15, 2003.

Universitets- och högskoleforskningens finansiering 1993-2001: En uppdatering och analys med fokus på forskningsstiftelserna

En ordentlig genomgång av universitets- och högskolesektorns forskningsfinansiering under perioden 1993-2001.

Polarisering - reflektioner kring forskningsdebatten

Här granskas och analyseras den forskningspolitiska debatt som pågick under året 2002. Uppsatsen publicerades i (red.) Kim & Mårtens, Den vildväxande högskolan. Nya Doxa 2003, s. 43-77.