Studier


Recension av Liv Langfelts avhandling

Publicerad i tidskriften VEST Journal for science and technology studies No. 4/2002 (vol 15), s.

Tvärvetenskap och forskningspolitik

Ulf Sandström Uppsats i vänboken Spänningsfält till Lars Ingelstam. Här går vi igenom ett politiskt material (propositioner och liknande) och följer frågan om tvärvetenskap från 1972-2002. Slutsatsen är att begreppet tvärvetenskap används som ett forskningspolitiskt instrument bland flera för att styra mot vissa organisationsformer av forskning.

God avkastning på marginellt risktagande? Bidrag till en utvärdering av nordiskt forskningssamarbete inom ramen för NOS

Utvärdering av nordiskt forskningssamarbete inom ramen för NOS utförd på uppdrag av NIFU.

Recension av Athena Unbound

Recension av Etzkowitz,et.a., Athena Unbound: The Advancement of Women in Science and Technology (2000). Publicerad i Dagens Forskning 2002.

Forskningsinstituten - det glesa landskapet

Uppsats i boken Det nya forskningslandskapet, Nya Doxa (2002). Redogör för en databas om nordiska forskningsinstitut och jämför instituten i Norden.

Forskningsrådens påtvingade gränslöshet

Uppsats i boken Det nya forskningslandskapet, Nya Doxa (2002). En av mina första uppsatser om tvärvetenskap. Visar att det inte finns något som tyder på att forskningsråd missgynnar tvärvetenskaplig forskning.

Högskoleforskningens nya miljarder

Uppsats i boken Det nya forskningslandskapet (Nya Doxa 2002). Vi reder ut den trixiga forskningsstatistiken och pekar på den del orimligheter.

Forskningsdebattens långa vågor

Ulf Sandstrom

A Comparative Analysis of Public, Semi-Public and Recently Privatised Research Centres

En metodrapport från EUROLAB-projektet under ledning av PREST-gruppen I Manchester. Projektet innebar att alla forskningsinstitut i Europa lades in i en databas. Jag arbetade med den nordiska delen av databasen.

Peer Review as a Measure of Scientific Qualilty

Denna text togs fram som ett underlag till en EU-konferens i Köpenhamn under det danska ordförandeskapet. Ämnet för dagen var behovet av ett europeiskt forskningsråd.