Studier


Forskningsstyrningens dolda landskap

Uppsats publicerad i antologin Forskningens dilemmaer (red.) Hansson & Jörgensen, Samfundslitteratur 2002, sid.161-182

Nya arbetsformer inom diabetesforskning - studier kring en nätverkssatsning

Delrapport inom det s.k. diabetesprojektet, vilket följer tre forskningsnätverk med finansiering från Wallenbergsstiftelsen och den amerikanska Juvenile Diabetes Foundation.

Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar

Ett försök att förklara problemen med att få fram entydiga indikatorer för forskning och för forskningssamverkan mellan universitet och företag.

Om den svenska arkitektur-, bostads- och stadsbyggnadsforskningens karaktär

Uppsats för seminariet ”Hur forska om städer?” i Stockholm den 22 februari 2001 arrangerat av Formas, Riksbankens Jubileumsfond och Riksantikvarieämbetet.

Inertia and change in Scandinavian public-sector research systems: the case of biotechnology

Science and Public Policy, Volume 27, Number 6, 1 December 2000, pp. 443-454(12). Abstract: This article reviews and analyses recent reforms of research funding in Denmark, Norway and Sweden where research councils traditionally have been the dominant funding mechanism. It analyses how the research council system is affected by changes in the political, economic and cognitive environments of public-sector research (PSR) and how the councils try to adapt to the changing conditions. Inspired by institutional theory the article starts with a discussion of path-dependency in PSR systems. A survey of the development of research councils in the Scandinavian countries traces the changing organisation and orientation of research councils in relation to political, economic and technological processes, and in particular how they have adapted to the emergence of a new research area, biotechnology, where the boundaries between science and technology, academic research and commercial application, are blurred.

The Global Scale of Fusion - Fusion Research Labs and Opinions in Comparative Perspective

Electronic papers from the research landscape project. 2000:11

The Changing Landscape Debate – Where is Research Going?

Ett föredrag till en RJ-konferens om hur forskningen förändras. Gibbons var inbjuden som talare vilket gav ett tillfälle att kritiskt granska den debatten om mode 1 och mode 2.

Relevansbedömning av forskning i ett processperspektiv

Electronic papers from the research landscape project. 2000:10

Utvärdering av forskningens produktivitet och kvalitet med hjälp av friktionsmodellen

Electronic papers from the research landscape project. 2000:9

Selling Maps of Uncharted Territory - Innovation in Research Organisation

Science policy study of the Swedish-American diabetes research programme. Report no. 2<BR>Electronic papers from the research landscape project. 2000:8