Studier


Författare och teknik

Denna artikel publicerades i den socialdemokratiska idétidskriften Tiden nr 10, 1988. Man kan nog säga att det var mitt första populärvetenskapliga bidrag. Lars Anell hade godheten att kommentera artikeln i Tiden nr 2, 1989 med en reflektion kring författaren Hjalmar Söderberg och min behandling av denne. Söderberg framstår som "mer engagerad än man tror" och jag noterade då detta med stor nogsamhet och i all tysthet.