Studier


Samfinansiering av forskning - dess framväxt och anslagspolitiska betydelse

Rapporten undersöker Byggforskningsrådets program för samfinansiering som anslagspolitiskt instrument. Publicerades som inlaga i BVN:rapport 1996:1

Mellan politik och forskning: Statens råd för byggnadsforskning 1960-1992

Ulf Sandström Just over fifty years ago, state-organized building research was established. This book gives an in-depth account of the development from 1960 when the Swedish Building Research Council (BFR) was established and until nowadays. The red thread of the book is that the Swedish Building Research Council is in a special intermediate position: between the politicians' visions, resources and government directives on the one hand, and the research community's demands, capacity and wishes on the other. Swedish politics has used research as an instrument and high expectations have been linked to the research's ability to solve problems, not least in the area of housing policy. The author goes deep into the history of Swedish research politics and gives a vivid account of tension conditions, conflicts, and co-operation and adversity in the activities of a Swedish research council.

STANN-ANDERS OCH HOPP-JERKA: Hur ser arkitekturforskningen i Sverige ut?

Artikel publicerad i Nordisk arkitekturforskning nr 2, 1992.

Teknokrati - teknikernas makt eller teknikens?

Ulf Sandström Den här uppsatsen, publicerad i en av Maktutredningens antologier (red). Beckman; Teknokrati, arbete, makt. Carlssons förlag 1990, bygger på ett kapitel i min doktorsavhandling. Skenar de tekniska systemen, och i så fall varför?

ARCHITECTURE AND SOCIAL ENGINEERING: Studies in Swedish Architectural and Housing Research

English summary of my dissertation in 1989.

Gunnar Myrdals An American Dilemma

Uppsats publicerad i tidskriften Tiden nr 2, 1989.

Det föränderliga samhället skolpolitik

En uppsats om 1950-talets teknikideologi och hur den påverkade uppfattningarna om vad den svenska skolan borde göra. Här finns en oförglömlig passage om IVA:s tilltro till farmaceutiska piller som skall lugna befolkningen inför teknologiska hot som kärnkraft och annat.

Författare och teknik

Denna artikel publicerades i den socialdemokratiska idétidskriften Tiden nr 10, 1988. Man kan nog säga att det var mitt första populärvetenskapliga bidrag. Lars Anell hade godheten att kommentera artikeln i Tiden nr 2, 1989 med en reflektion kring författaren Hjalmar Söderberg och min behandling av denne. Söderberg framstår som "mer engagerad än man tror" och jag noterade då detta med stor nogsamhet och i all tysthet.

Författarna och tekniken i litteraturforskningen: En bibliografisk översikt

Ulf Sandström Idéeerna, åsikterna och attityderna till tekniken spänner över ett kontinuum från måttlösa hymner till nattsvart pessimism. Föreställningarna om vilken av dessa hållningar som dominerat skiljer sig mellan olika idéhistoriker. Tore Frängsmyr (1980) finner att framstegsideologierna dominerar, medan Göran Albinsson (1980) lyfter fram en delvis annorlunda bild - en antiindustriell och teknikfientlig kultur. I föreliggande översikt framträder ytterligare ett drag hos det kulturella perspektivet på tekniken; strävan efter att finna en syntes, en kompromiss mellan teknik, människa och natur.