Studier


Författarna och tekniken i litteraturforskningen: En bibliografisk översikt

Ulf Sandström Idéeerna, åsikterna och attityderna till tekniken spänner över ett kontinuum från måttlösa hymner till nattsvart pessimism. Föreställningarna om vilken av dessa hållningar som dominerat skiljer sig mellan olika idéhistoriker. Tore Frängsmyr (1980) finner att framstegsideologierna dominerar, medan Göran Albinsson (1980) lyfter fram en delvis annorlunda bild - en antiindustriell och teknikfientlig kultur. I föreliggande översikt framträder ytterligare ett drag hos det kulturella perspektivet på tekniken; strävan efter att finna en syntes, en kompromiss mellan teknik, människa och natur.