Studier


Författare och teknik

Denna artikel publicerades i den socialdemokratiska idétidskriften Tiden nr 10, 1988. Man kan nog säga att det var mitt första populärvetenskapliga bidrag. Lars Anell hade godheten att kommentera artikeln i Tiden nr 2, 1989 med en reflektion kring författaren Hjalmar Söderberg och min behandling av denne. Söderberg framstår som mer engagerad än vad jag ville tro och jag noterade detta med stor tacksamhet, men också i all tysthet.

Författarna och tekniken i litteraturforskningen: En bibliografisk översikt

Ulf Sandström Idéeerna, åsikterna och attityderna till tekniken spänner över ett kontinuum från måttlösa hymner till nattsvart pessimism. Föreställningarna om vilken av dessa hållningar som dominerat skiljer sig mellan olika idéhistoriker. Tore Frängsmyr (1980) finner att framstegsideologierna dominerar, medan Göran Albinsson (1980) lyfter fram en delvis annorlunda bild - en antiindustriell och teknikfientlig kultur. I föreliggande översikt framträder ytterligare ett drag hos det kulturella perspektivet på tekniken; strävan efter att finna en syntes, en kompromiss mellan teknik, människa och natur.