Studier


Productivity Differences between Universities: Are Small and Regional Less Productive?

Ulf Sandström Paper to the STI 2012 conference in Montreal: re the high number of regional colleges and new universities a burden to the Swedish research system? This question is addressed by analyzing the relationship between input to and output rom Swedish higher education units in the period of 2008-2010. Normalization procedures are employed to compare research output between units with different research profiles. Common normalization procedures are used for citations, while a recently presented methoddâ€Field Adjusted Production, FAPPâ€is used to adjust publication output with regard to the average ublication rate of a Nordic researcher in the different disciplines. Using the FAP method, units are made comparable across different fields and can be measured in terms of productivity and resource efficiency. The aim of the paper is to find out whether there are differences in productivity (output / input) between the regional colleges on the one hand and the universities on the other. The results indicate that cost of producing one unit of research is slightly higher for the regional colleges, but the difference appears to have more to do with the share of competitive grants than university status or unit size. This suggests that, in university research, there are few f any economies of scale.

Publiceringar från projekt finansierade av HSFR och Riksbanksfonden

Ulf Sandström Rapporten behandlar avkastningen från samhällsvetenskapliga projekt finansierade av HSFR och RJ vid mitten av 1990-talet.

Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe (MASIS)

Mejlgaard et al. The main activities of the MASIS project were the design, collection, validation and update of 38 national reports on science in society, and the creation, maintenance and update of the MASIS website (www.masis.eu) as well as the facilitation of a MASIS community and collection of information (news) pertinent to MASIS from the 38 countries. Ulf Sandström was the national expert for Sweden. This report by Mejlgaard et al. summarizes the project and the results for all countries. The national reports provide a background for analyses of trends and patterns related to science in society in Europe. The report at hand provides a series of horizontal comparisons of activities and policies across 38 European countries (one country report remains incomplete and is not included in the analyses) within a range of thematic areas, including national debates and policies relating to the place of science in society, priority setting, public participation, and governance concerning science in society, research priorities and structures, and science communication activities. The national MASIS reports demonstrate that several common features can be identified across Europe, but there are also significant differences and clustering of countries in some areas.

New Public Management och högre utbildning

Ulf Sandström En översikt av forskning på högskoleområdet med anledning av Linda Wedlins rapport om mål- och resultatstyrning för högre utbildning och forskning.

Om strukturfrågor i svensk forskningspolitik

Ulf Sandström Bibliometrisk rapport som behandlar den pertinenta frågan om de regionala högskolorna är en belastning för det svenska högskolesystemet.

Om forskningsfronter i Cultural Studies

Ulf Sandström Bidrag publicerat i antologin Kulturaliseringens samhälle: problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid tema Q 2002-2012 (red. S. Beckman) och utgiven på Linköping Electronic Conference Proceedings, No. 66 och som Skriftserie Tema Kultur och samhälle 2012 :1.

Bibliometrisk rapport för Malmö högskola 2003-2009

Ulf Sandström Rapporten utgör en research assessment av forskarna vid Malmö högskola under perioden 2003-2009. Eftersom det gjordes en liknande undersökning 2007 gör det att i viss utsträckning går att jämföra resultaten. I 2011 års rapport har det dock införts en del nyheter till följd av utvecklingen på det bibliometriska området.

Estimating Research Productivity from a Zero-Truncated Distribution

This contribution to the 13th ISSI Conference in Durban is devoted to to different tests of the Waring model, which today is used by the Swedish Government for redistribution of floor funding tu o universities. The model is shown 1) to be quite good as estimate for number of personnel at universities, 2) to give significantly good estimates using a bootstrap testing mehodology (confidence intervals). Readers are invited to discuss the method and send their questions to the blog forskningspolitik.blogspot.com

Hans Excellens

Delegationen för jämställdhet i högskolan gav författargruppen medel för att undersöka hur jämställdheten påverkades av excellenssatsningarna. Analysen visar att denna policy, startad av socialdemokraterna, fått katastrofala följder. Kvinnorna ratas. Vi har kanske gjort det med nördiga metoder men också i detalj visat hur detta gått till. Och vi ställer frågor om vem som utser internationella experter och visar på den vetenskapliga närhetens betydelse för utfallet.

De mest produktiva och citerade svenska forskarna 2002-2007

Ulf Sandstrom, Erik Sandström Sammanfattning: TOP10%, dvs. de svenska forskare som har flest artiklar och är flitigt citerade, kan identifieras genom kombinationer av metoder för författaridentifiering. Hur stor är den populationen och exakt vilka ingår i den gruppen av forskare? Föreliggande rapport beskriver metoder och tillvägagångssätt. Materialet bör vara av intresse för universitet och högskolor som har för avsikt att rekrytera toppkrafter till sina verksamheter.