Studier


Bibliometrisk rapport för Malmö högskola 2003-2009

Ulf Sandström Rapporten utgör en research assessment av forskarna vid Malmö högskola under perioden 2003-2009. Eftersom det gjordes en liknande undersökning 2007 gör det att i viss utsträckning går att jämföra resultaten. I 2011 års rapport har det dock införts en del nyheter till följd av utvecklingen på det bibliometriska området.

Estimating Research Productivity from a Zero-Truncated Distribution

This contribution to the 13th ISSI Conference in Durban is devoted to to different tests of the Waring model, which today is used by the Swedish Government for redistribution of floor funding tu o universities. The model is shown 1) to be quite good as estimate for number of personnel at universities, 2) to give significantly good estimates using a bootstrap testing mehodology (confidence intervals). Readers are invited to discuss the method and send their questions to the blog forskningspolitik.blogspot.com

Hans Excellens

Delegationen för jämställdhet i högskolan gav författargruppen medel för att undersöka hur jämställdheten påverkades av excellenssatsningarna. Analysen visar att denna policy, startad av socialdemokraterna, fått katastrofala följder. Kvinnorna ratas. Vi har kanske gjort det med nördiga metoder men också i detalj visat hur detta gått till. Och vi ställer frågor om vem som utser internationella experter och visar på den vetenskapliga närhetens betydelse för utfallet.

De mest produktiva och citerade svenska forskarna 2002-2007

Ulf Sandstrom, Erik Sandström Sammanfattning: TOP10%, dvs. de svenska forskare som har flest artiklar och är flitigt citerade, kan identifieras genom kombinationer av metoder för författaridentifiering. Hur stor är den populationen och exakt vilka ingår i den gruppen av forskare? Föreliggande rapport beskriver metoder och tillvägagångssätt. Materialet bör vara av intresse för universitet och högskolor som har för avsikt att rekrytera toppkrafter till sina verksamheter.

Bibliometric Evaluation of Research Programs

Ulf Sandström Report published by the Swedish Environmental Protection Agency based on an evaluation of seven large research programs which were financed over a five-year period (2002-2006). Most of the programs have excellent results, indicating high visibility and very good citation impact.

Bibliometrisk utvärdering av LIV och DUST

Ulf Sandström Detta arbete är en utvärdering av två forskningsprogram finansierade av FORMAS. Rapporten färdigställdes i januari 2008 och har nu publicerats av forskningsrådet. Arbetet kan vara av intresse för de som vill se en del av de nya metoder som jag använder för att genomföra utvärderingar i skarpt läge.

Research Lines: bibliometrics at team or individual level

Paper presented at the 12th ISSI Conference in Rio de Janeiro, July 2009. This contribution has been submitted to Scientometrics.

Bidrag til debatten om nepotism: särtryck från Läkartidningen och Scientometrics

Ulf Sandström, Martin Hällsten, Håkan Billig, Carl Jacobsson I detta nummer av Forskning om Forskning finns samlat tre särtryck från Läkartidningen och ett från tidskriften Scientometrics. Debatten i Läkartidningen handlade om den studie som Sandström och Hällsten 2008 publicerade i tidskriften Scientometrics. I den nu uppdaterade versionen av rapporten har ett par debattinlägg från 2009 lagts till. Dessa har inte publicerats i Läkartidningen men finns tillgängliga som debattinlägg på deras site. Nu har de samlats i en volym här på forskningspolitik.se

The Field Factor: towards a metric for academic institutions

Article published in <em>Research Evaluation</em> September Issue 2009. The article discusses the Swedish model for allocation of general university funds to Universities. Especially, the article presents an investigation of four Norwegian Universities and how they are affected by the Swedish Model in comparison to the Norwegian model. In conclusion, the Swedish model seems to have features that slightly better picture the scientific acitivities and, additionally, the Swedish model ave a direct measure of &quot;quality&quot; as it includes the field normalized citation score. This is the first study&nbsp;where the Norwegian model is compared with another model in a critical discussion.&nbsp;

Cognitive bias in Peer Review

Ulf Sandström This contribution was presented at the ISSI conference in Rio de Janerio in July 2009. This was my first contribution to the issue of cognitive bias in peer review, a subject that has become a small area of reserach in 2017.