Studier


Bidrag til debatten om nepotism: särtryck från Läkartidningen och Scientometrics

Ulf Sandström, Martin Hällsten I detta nummer av Forskning om Forskning finns ett samlat särtryck från Läkartidningen och från tidskriften Scientometrics.

The Field Factor: towards a metric for academic institutions

Article published in <em>Research Evaluation</em> September Issue 2009. The article discusses the Swedish model for allocation of general university funds to Universities. Especially, the article presents an investigation of four Norwegian Universities and how they are affected by the Swedish Model in comparison to the Norwegian model. In conclusion, the Swedish model seems to have features that slightly better picture the scientific acitivities and, additionally, the Swedish model ave a direct measure of &quot;quality&quot; as it includes the field normalized citation score. This is the first study&nbsp;where the Norwegian model is compared with another model in a critical discussion.&nbsp;

Cognitive bias in Peer Review

Ulf Sandström This contribution was presented at the ISSI conference in Rio de Janerio in July 2009. This was my first contribution to the issue of cognitive bias in peer review, a subject that has become a small area of reserach in 2017.

Historikernas ISI-publiceringar

Ulf Sandström Nr 2 i min serie Forskning om Forskning. Behandlar svenska historiker och deras publiceringar i internationella tidskrifter. Andelen svenska artiklar är låg och inte många av de drygt 400 forskarna är aktiva på den internationella publiceringsmarknaden. Men det växer snabbt; 200 procent sedan 2002.

Research Quality and Diversity of Funding

Artikel publicerad i Scientometrics 2009.

Meeting the micro-level challenges: bibliometrics at the individual level

paper to a forthcoming conference this summer of 2009

Nationella särdrag i nordisk publiceringsutveckling

Ulf Sandström Rapporten, som är nr 1 i serien Forskning om forskning, beskriver utvecklingen av publiceringar i fyra nordiska länder utifrån ett antal indikatorer. Norges utveckling är särskilt intressant och inbjuder till fördjupad analys. Vad förklarar den starka utvecklingen i Norge? Rapporten föreligger i ny version med ett litet antal korrigeringar och tillägg.

KTH RAE Bibliometric Report 2000-2006

This is the full bibliometric report from the 2008 KTH Research Assessment Exercise.

Synpunkter på publicerings- och citeringsindikatorn i regeringens föreslagna system

Ulf Sandström En skrivelse till Riksdagens Utbildningsutskott som behandlar publicerings- och citeringsindikatorn. Jag tar upp viktningen, beräkningen och därtill hörande frågeställningar. Visar att indikatorn använd på det sätt som regeringen föreslagit kommer att premiera hög grad av externa medel istället för att premiera kvalitet.

Combining Curriculum Vitae and Bibli-ometric Analysis: Mobility, Gender and Research Performance

Article accepted for publication in Research Evaluation.