Studier


Mobility, Gender and Research Quality: Combining Curriculum Vitae and Bibliometric Analysis

Ulf Sandstrom This paper demonstrates the benefits of combining curriculum vitae studies with advanced bibliometrics. Based on data from 326 CVs within one broad medical subject area we perform a cluster analysis of CV data. Data reduction produces four different groups of scientists: 1) mobile, 2) immobile, 3) excellent and 4) entrepreneurial. While it is clear that the most mobile and the least mobile researchers represent opposites also in citation performance we should acknowledge that for the large majority, with a low and medium mobility, there is no linear pattern of performance. The paper points at a double process where there are on the one hand selection processes at universities picking out ‘the winners’ and on the other hand self selection processes where researchers enhance their own performance by being mobile.

Utvärdering av forskningsprogram

Ulf Sandström Denna rapport är mitt sätt att beskriva hur utvärderingar av forskningsprogram bör göras. Det finns ett antal frågor som belyser hur forskningsprogrammet har utvecklats och jag försöker att motivera varje sådan fråga och ange metoder för hur dessa frågor bör besvaras. Rapporten har tillkommit inom ett projekt med finansiering från Formas.

A Metric for Academic Science applied to Australian universities 2001-2004

<p>In a series of papers, published during second half of the 1980s, the Budapest group (Braun, Gl&auml;nzel, Telcs and Schubert) proposed that bibliometric distributions are to be characterized as Waring distributions. We use their methodology in order to establish a reference value for academic production within macro classes. From this we develop a combined performance model for academic research and apply the model to Australian universities. This model take advantage of, first, field normalized publication rates (the productivity dimension) and, second, field normalized citation rates (the quality dimension). Based on ISI-data the performance of universities and research institutes is depicted in a more resource-efficient way than competing models. <br /> lt;/p>

Svensk statsvetenskap i bibliometrisk belysning

Ulf Sandström Denna artikel har skrivits för Statsvetenskaplig tidskrift och behandlar framförallt effekten av att arbeta med skilda metoder för publiceringsanalys. Dessutom ger uppsatsen en analys av statsvetarna vid svenska lärosäten och deras internationella publiceringar 198-2005 med ett citeringsfönster fram till maj 2007. Statsvetarna i Lund visar sig ha goda prestationer under den aktuella perioden.

CiteSpace Visualization of Proximity Clusters in Dentistry Research

Paper till 11th International conference on Scientometrics and Informetrics in Madrid June 25-28, 2007. Vi utnyttjar visualiseringsprogrammet CiteSpace f&ouml;r att visa relationer mellan universitet inom f&auml;ltet Dentistry. Analysen bygger p&aring; en rad n&auml;rhetsm&aring;tt (samf&ouml;rfattarskap, bibliografisk koppling, co-citations och &ouml;msesidiga citeringar) som antyder hur forskningsomr&aring;det &auml;r strukturerat.

Ökt intensitet och nya aktörer

Artikel publicerad i den norska tidskriften Forskningspolitikk 1/2007.

Biliometric Analysis and Visualization of Cluster Universities 1998-2007

This report was presented to the Cluster consortia in early 2007.

Mälardalsregionen - forskningslandskap i förändring?

Denna studie från 2002 publicerades av Stockholms Läns Landstings Regionplane- och trafikkontor och var ett av jobben vi utförde vid SISTER. Rapporten behandlar de föråldrande villkoren för forskarutbildning och forskning i Mälardalsregionen. Publicerad som Promemoria nr 8/2002 från Regionplane- och trafikkontoret.

Byggforskningsrådets stöd till FoU utanför universitet och högskolor: En studie i anslagspolitik

Den här rapporten om Byggforskningsrådet gavs första gången ut 1997, och publiceras här i en lätt reviderad version. Ett viktigt bidrag i denna rapport är den analys av FoU-projektens ändamål som vi genomförde.