Studier


Arbetslivsinstitutets forskning 1998-2005

Denna rapport presenterar en bibliometrisk utvärdering av Arbetslivsinstitutet.

Arbetslivsinstitutets doktorander 1998-2006

En uppföljning av Arbetslivsinstitutets doktorander. Rapporten är finansierad av Arbetslivsinstitutet.

Should Arbetslivsinstitutet be closed? A Nordic Webometric Analysis

This is a webometric paper in progress. Our analysis shows that Arbetslivsinstitutet is richly connected and visible at the World Wide Web. 

Forskningsdebattens vad, vem, hur och varför

Ulf Sandstrom En kvatitativ och kvalitativ genomgång av pressdebatten om forskningspolitik. Uppsatsen behandlades på ett Sisterseminarium den 5 september och är utgiven som rapport i Sister-serien.

Bilaga till Forskningsdebattens vad, vem, hur och varför

Bilaga till ovanstående med uppgifter om artiklarnas författare och title.

Ekonomisk historia i bibliometrisk belysning

Går det avgränsa ekonomisk historia som ett ämne i Web of Science. Svårt. Detta är ett försök som bland att också innehåller en analys av vilka författare som varit mest nyttiga för nordiska ekonom-historiker. Myrdal förstås. Gunnar.

Svensk forskningsfinansiering: inriktning och styrning (reviderad version)

Rapporten från 2004 har åter blivit aktuell och presenteras här i en reviderad version. Förutom språkliga korrigeringar har figurer och diagram justerats i enlighet med de uppdateringar och korrigeringar som gjorts av SCB, HsV och VR.

större än du nånsin kunde tro...: om forskningsinstituten i Sverige

Ulf Sandström En kritisk uppgörelse med den svenska debatten om forskningsinstitut.

Toolbox for bibliometric analysis and visualisation of research groups

This paper consists of a proposed toolbox for bibliometric analysis of research groups. There are three parts of the toolbox:<BR><BR>• Firstly, a method for bibliometric identification of papers by members of the research group; <BR>• Secondly, a method for bibliometric analysis of papers using normalized field indicators;<BR>• Thirdly, a method for visualization of collaborations and intellectual spaces.<BR>

Gothenburg University 2005 Bibliometric Analysis and Visualization

This paper gives a bibliometric analysis of research groups at Gothenburg University that were nominees for the Linné and Berzelius competition in 2005/2006.